Spår


Spårkurser i terräng

Olika underlag.

Motivationsspår

Olika instruktörerThis is Pawsome!


Spårkurser Hårda spår


Upptag, vinklar, apporter/artiklar, markering osv...

Väder och vind, svampplockare, terrängbyte osv...Alla kan spåra, liten som stor ras.


Spår för aktivering eller avancerad precisionsspårning