Nose Work

Nose work grundades i USA av Ron Gaunt, Amy Herot och Jill-Marie O'Brien. Tanken var att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA.

Hur går ett doftprov till?

Skillnad Specialsök - Nose Work

Nose Work

  • Inriktat på aktivering och tävling
  • Ursprung aktivering av hundar i Hundstall
  • Till Sverige 2014
  • Ingen fast markering krav
  • Tävling: Hitta doft snabbt

Specialsök

  • Ursprung Tjänstehund
  • Inriktning provform samt operativt
  • Fast markering
  • Beskrivning i form av prov SBK 
  • Operativa sök ex vapen, narkotika, skadedjur etc

Bildgalleri Doftprov klass 1