Spårkurs

09.11.2023

Spårkurs 26 november 2023.  Kl 10.30-ca 14.30, 900 kr inkl moms. 

Anmälan: info@sturuphundcenter.se eller välj Hårda Spår här (ange dina kontaktuppgifter)